Instruktionsfilmer för rapportering av GTP

Här finns instruktionsfilmer som är tänkt att vara ett stöd i din rapportering av GTP till Pensionsvalet, oavsett om du rapporterar maskinellt eller manuellt. 

Introduktion 

Att rapportera inkomstuppgifter om era anställda är en förutsättning för att era anställda ska få rätt tjänstepension och för att faktureringen ska bli korrekt. Rapporterar ni i tid slipper ni betala dröjsmålsränta. Denna introduktionsfilm förklarar:

  • Varför du behöver rapportera
  • Vad du ska rapportera in och när
  • Hur du rapporterar

Maskinell inrapportering

Maskinell rapportering är aktuellt om ni har fler än 50 anställda. I den här filmen går vi igenom hur du gör när du ska rapportera inkomstuppgifter maskinellt, via fil.

Manuell inrapportering

Är ni en arbetsgivare med få anställda (färre än 50) rapporterar ni manuellt. I den här instruktionsfilmen får du veta hur du rapporterar manuellt, dvs. varje anställd för hand, direkt i gränssnittet.

Inget att rapportera

Om det inte finns något att rapportera en viss period behöver du meddela det. Denna instruktionsfilm visar hur du gör. 

Tips: Om du vill ändra visningskvaliteten på filmen, t.ex. så att skärmbilderna blir mer skapa. Starta filmen, håll muspekaren över den, klicka på det lilla kugghjulet "Inställningar" i filmen och öka kvaliteten till 1080p.