Valbara försäkringsbolag

Alla försäkringsbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att erbjuda pensionsförsäkring eller fondförsäkring har erbjudits att vara med i valet. Här ser du vilka försäkringsbolag som du kan välja bland. Du kan endast välja ett alternativ.

 

Valbara försäkringsbolag för traditionell försäkring
KPA Pension
 
Valbara försäkringsbolag för fondförsäkring
Folksam-LO Fondförsäkring
Futur Pension
Länsförsäkringar
Swedbank