AIP

Pensionsavtalet AIP gäller för dig som arbetar inom teater-, dans- eller musikinstitution.

AIP under avveckling

Från och med den 1 januari 2015 omfattas merparten anställda av ITP-planen i stället för AIP. Du som tillhör AIP, vänd dig till vår kundservice på 020-650 111 eller info@pensionsvalet.se så hjälper de dig.

 

Följande delar ingår i din avtals/tjänstepension:

  • Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP).
  • Tjänstepension före 65 års ålder för konstnärliga yrken med lägre pensionsålder, till exempel dansare, sångare och musiker.
  • Tjänstepension på de delar av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp/år.
  • Efterlevande- och sjukpension.

Du kan själv välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda individuella ålderspensionen.

 

Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP)

Från det att du fyller 23 år betalar din arbetsgivare in pengar till din AIP (för dansare betalas från och med 2005 pengarna in från 18 års ålder). Premien motsvarar 4,5 procent av din utbetalda lön.

Du kan själv välja vilket valbart försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna.

 

Här finns bestämmelserna om din AIP

AIP regleras i ett kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och din fackliga organisation. Övriga delar av pensionen regleras i en statlig förordning, PISA-förordningen, som bygger på det statliga pensionsavtalet PA03.

Läs mer om AIP-avtalet och PISA-förordningen