AIP

Avtalet AIP upphörde den 1 juli 2022

För frågor om: 

Inrapporterad lön – vänd dig till din arbetsgivare
Aktuellt värde på dina premier – vänd dig till det försäkringsbolag du har valt
Avtalet AIP – vänd dig till Svensk Scenkonst