Om Pensionsvalet

Pensionsvalet har utsetts som valcentral av din arbetsgivare för att du ska kunna göra ett medvetet och informerat val. Pensionsvalet är oberoende vilket betyder att vi är neutrala inför de olika försäkringsbolagen. 

 

Pensionsvalet tar hand om tjänstepensionsvalet för:

  • AKAP-KR/KAP-KL/PFA för anställda inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag
  • Gamla PA-KFS och PA-KFS 09 för anställda i kommunalt företag
  • PA-KFS 09 Trafik för branschområdet trafik.
  • GTP för arbetare anställda inom kooperationen
  • KTP 1 för tjänstemän anställda inom kooperationen.

KPA Pensionsservice AB med särskilt företagsnamn Pensionsvalet PV. Organisationsnummer 556569-1077. Styrelsens säte ligger i Stockholm.

 

Vårt kvalitetsarbete

Vårt uppdrag är att leverera pensionsvalstjänster till arbetsgivare och anställda. Våra kunder ska kunna lita på att vi levererar det vi lovat, att vi följer lagar och regler och att vi hanterar information på ett säkert sätt. För att lyckas måste vår verksamhet genomsyras av hög kvalitet, stort ansvarstagande och att vi lever upp till vårt åtagande.

Tredjepartsintyg för PV:s valcentralstjänster

För att skapa förtroende för vårt kvalitetsarbete har vi följande revisionsintyg (tredjepartsintyg) som kvitton på att vi arbetar strukturerat, systematiskt och har infört olika typer av kontroller och rutiner:  

  • ISAE 3000 – Bestyrkandeintyg, typ 2, för valcentralstjänster
  • ISO/IEC 14001 – Ledningssystem för miljö
  • ISO/IEC 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet

För verksamhetens kritiska processer finns kontinuitetsplaner som testas regelbundet, vilket syftar till att verksamheten ska kunna bedrivas normalt även om allvarliga störningar inträffar.

Vi värnar om den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter och vill att våra kunder ska vara trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar våra kunders personuppgifter