Kapitalflytt

Här hittar du statistik för flyttförfrågningar och genomförda kapitalflyttar för kommun- och regionanställda.

Statistik för 2024

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2024

Antal och kapital, kvartal 2 2024

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2024

Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2024

Statistik för 2023

Årsrapport

Årsrapport 2023

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2023

Antal och kapital, kvartal 2 2023

Antal och kapital, kvartal 3 2023

Antal och kapital, kvartal 4 2023

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2023

Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2023

Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2023

Ålder- och könsindelad, kvartal 4 2023

Statistik för 2022

Årsrapport

Årsrapport 2022

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2022
Antal och kapital, kvartal 2 2022
Antal och kapital, kvartal 3 2022
Antal och kapital, kvartal 4 2022

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2022
Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2022
Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2022
Ålder- och könsindelad, kvartal 4 2022

Statistik för 2021

Årsrapport

Årsrapport 2021

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2021
Antal och kapital, kvartal 2 2021
Antal och kapital, kvartal 3 2021
Antal och kapital, kvartal 4 2021

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2021
Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2021
Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2021
Ålder- och könsindelad, kvartal 4 2021

Statistik för 2020

Årsrapport

Årsrapport 2020

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2020
Antal och kapital, kvartal 2 2020
Antal och kapital, kvartal 3 2020
Antal och kapital, kvartal 4 2020

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2020
Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2020
Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2020

Statistik för 2019

Årsrapport

Årsrapport 2019

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2019
Antal och kapital, kvartal 2 2019
Antal och kapital, kvartal 3 2019
Antal och kapital, kvartal 4 2019

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2019
Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2019
Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2019

Statistik för 2018

Årsrapport

Årsrapport 2018

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2018
Antal och kapital, kvartal 2 2018
Antal och kapital, kvartal 3 2018
Antal och kapital, kvartal 4 2018

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2018
Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2018
Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2018
Ålder- och könsindelad, kvartal 4 2018

Statistik för 2017

Årsrapport

Årsrapport 2017

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2017
Antal och kapital, kvartal 2 2017
Antal och kapital, kvartal 3 2017
Antal och kapital, kvartal 4 2017

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2017
Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2017
Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2017
Ålder- och könsindelad, kvartal 4 2017

Statistik för 2016

Årsrapport

Årsrapport 2016

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2016
Antal och kapital, kvartal 2 2016
Antal och kapital, kvartal 3 2016
Antal och kapital, kvartal 4 2016

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2016
Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2016
Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2016
Ålder- och könsindelad, kvartal 4 2016

Statistik för 2015

Årsrapport

Årsrapport 2015

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 1 2015
Antal och kapital, kvartal 2 2015
Antal och kapital, kvartal 3 2015
Antal och kapital, kvartal 4 2015

Ålder- och könsindelad, kvartal 1 2015
Ålder- och könsindelad, kvartal 2 2015
Ålder- och könsindelad, kvartal 3 2015
Ålder- och könsindelad, kvartal 4 2015

Statistik för 2014

Årsrapport

Årsrapport 2014

 

Kvartalsrapporter

Antal och kapital, kvartal 3 2014
Antal och kapital, kvartal 4 2014

Ålder- och könsindelad, kvartal 4 2014