Ordlista

Arvsvinst

Om du dör och saknar återbetalningsskydd fördelas ditt aktuella pensionskapital som arvsvinst mellan andra försäkringstagare som saknar återbetalningsskydd.

Avgifter

Försäkringsbolagen tar ut avgifter för att ta hand om ditt pensionskapital. Du kan läsa mer om vilka avgifter försäkringsbolagen tar ut på respektive bolags hemsida. 

Avkastningsskatt

Skatt som dras från ditt pensionskapital årligen. 

Försäkringsbolagen betalar avkastningsskatt till staten varje år. Den beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde. Du får alltså betala skatt även om du inte har fått någon avkastning.

Efterlevandepension

Om du omfattas av PA-KFS 09 eller KAP-KL ingår en efterlevandepension som betalas ut till dina förmånstagare om du dör. KPA Tjänstepensionsförsäkring AB är försäkringsgivare. Har du frågor om din efterlevandepension, vänd dig till KPA Pension.  

Om du omfattas av Gamla PA-KFS kan du ha en efterlevandepension som ger dina förmånstagare ersättning om du dör. Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt är försäkringsgivare. Har du frågor om din efterlevandepension, vänd dig till Bliwa. 

Familjeskydd

Om du omfattas av KTP1 kan det ingå ett familjeskydd som betalas ut till dina förmånstagare om du dör. Folksam Tjänstepension AB är försäkringsgivare. Har du frågor, kontakta Folksam.

Om du omfattas av GTP ingår ett familjeskydd som betalas ut till dina förmånstagare om du dör. Folksam Tjänstepension AB är försäkringsgivare. Har du frågor, vänd dig till Folksam.

Om du omfattas av AKAP-KR ingår ett familjeskydd som betalas ut till dina förmånstagare om du dör. KPA Tjänstepensionsförsäkring AB är försäkringsgivare. Har du frågor, kontakta KPA Pension.  

Förmånstagare

Dina förmånstagare är i första hand den du är gift eller registrerad partner med, alternativt din sambo. I andra hand är det dina barn. Detta gäller om du inte själv har gjort några ändringar.

Försäkringsbolag

Det bolag som du har valt ska förvalta dina pensionspengar.

Hållbarhetsinformation

En information som beskriver hur traditionell försäkrings respektive enskilda fonders miljörelaterade och sociala egenskaper har främjats under året. Informationen hittar du på respektive försäkringsbolags hemsida senast den 31 maj varje år.

Inbetalda premier

Premier som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension och som förvaltas av det försäkringsbolag du har valt.

Inflyttat kapital

Kapital som under året har flyttats till en pensionsförsäkring från en annan pensionsförsäkring.

Inrapporterad lön

Den lön som din arbetsgivare har rapporterat in till Pensionsvalet under året. Har du frågor om den inrapporterade lönen ska du kontakta din arbetsgivare. 

Om din inrapporterade lön är satt till 0 kronor kan det bero på att du inte har arbetat inom avtalsområdet under året. 

Pensionskapital

Anger det aktuella värdet för din pensionsförsäkring och visas på det årliga värdebeskedet.

Premiekorrigering

Anger eventuell korrigering av inbetald premie och visas på det årliga värdebeskedet. 

Tjänstepensionsavtal

Anger det pensionsavtal du omfattas av. Har du frågor om pensionsavtalet, kontakta din arbetsgivare.

Totalt pensionskapital

Anger det totala värdet för din pensionsförsäkring och visas på det årliga värdebeskedet.

Tredjepartsersättning

I vissa fall betalar fondbolagen en ersättning till ditt försäkringsbolag för de fonder som ditt sparande är placerat i. Ersättningen innebär ingen extra kostnad för dig. 

Har du frågor om tredjepartsersättningen, kontakta det försäkringsbolag du har valt. 

Utflyttat kapital

Kapital som under året har flyttats från en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring.

Värdebesked

Årlig information om värdeutvecklingen för ditt pensionskapital. Det är din arbetsgivare som betalar in premien. Pensionsvalet sammanställer uppgifterna och skickar ut värdebeskedet på uppdrag av försäkringsbolagen. Det gäller pensionsavtalen PA-KFS 09, Gamla PA-KFS, KTP1 och GTP. Omfattas du av AKAP-KR/KAP-KL får du värdebeskedet från det försäkringsbolag du har valt. 

Värdeförändring

Värdeförändringen visar hur ditt totala pensionskapital har utvecklats under året. Har du frågor om värdeförändringen, kontakta ditt försäkringsbolag. 

Återbetalningsskydd

Om du har återbetalningsskydd kommer din pension att betalas ut till dina förmånstagare om du skulle dö.

Vill du lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet, kontakta Pensionsvalet på 0771-650 111 eller info@pensionsvalet.se. Du som omfattas av AKAP-KR/KAP-KL ska kontakta det försäkringsbolag du har valt. 

Har du frågor om utbetalning av återbetalningsskyddet, kontakta försäkringsbolaget som förvaltar din tjänstepension.