Ordlista

Arvsvinst

Om du dör och saknar återbetalningsskydd fördelas ditt aktuella pensionskapital som arvsvinst mellan andra försäkringstagare utan återbetalningsskydd.

Avgifter

Försäkringsbolagen tar ut avgifter för att ta hand om ditt pensionskapital.

Avkastningsskatt

Skatt som dras från ditt pensionskapital årligen. 

Efterlevandepension

Om du omfattas av PA-KFS 09 ingår en efterlevandepension. Efterlevandepensionen betalas ut till dina förmånstagare under fem års tid och är ett prisbasbelopp uppdelat på 12 månader. KPA Tjänstepensionsförsäkring AB är försäkringsgivare.  

Familjeskydd

Om du omfattas av Gamla PA-KFS kan du ha ett familjeskydd som ger dina förmånstagare ett eller två förhöjda prisbasbelopp per år under fem år om du dör före 65 års ålder. Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt är försäkringsgivare.  

Förmånstagare

Dina förmånstagare är i första hand den du är gift eller registrerad partner med, alternativt din sambo. I andra hand är det dina barn. Detta gäller om du inte själv har gjort några ändringar.

Hållbarhetsinformation

En information som beskriver hur traditionell försäkrings respektive enskilda fonders miljörelaterade och sociala egenskaper har främjats under året. Hållbarhetsinformationen ska finnas tillgänglig på respektive försäkringsbolags webbplats senast den 31 maj 2023.

Inbetalda premier

Premier som din arbetsgivare betalar in till det försäkringsbolag som förvaltar din tjänstepension.

Inflyttat kapital

Kapital som har flyttats till en pensionsförsäkring från en annan pensionsförsäkring.

Inrapporterad lön

Den lön som din arbetsgivare rapporterar in till Pensionsvalet. Har du frågor om den inrapporterade lönen ska du kontakta din arbetsgivare. 

Pensionskapital

Visas på det årliga värdebeskedet och anger det aktuella värdet på din pensionsförsäkring.

Premiekorrigering

Visas på det årliga värdebeskedet och anger eventuell korrigering av inbetald premie.

Tredjepartsersättning

I vissa fall betalar fondbolagen en ersättning till ditt försäkringsbolag för de fonder som ditt sparande är placerat i. Ersättningen innebär ingen extra kostnad för dig.

Utflyttat kapital

Kapital som har flyttats från en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring.

Värdeförändring

Värdeförändringen visar hur ditt pensionssparande utvecklas. Fjolåret präglades av oro på de finansiella marknaderna orsakat av kriget i Ukraina och pandemin. Det innebär i många fall att värdeförändringen blir negativ. Har du frågor om värdeförändringen, kontakta ditt försäkringsbolag. 

Återbetalningsskydd

Om du har återbetalningsskydd kommer din pension att betalas ut till dina förmånstagare om du skulle dö.