Flytta ditt kapital

Om du skulle vilja flytta dina pensionspengar kan du göra en kapitalflytt. Då flyttar du de pensionspengar som du redan har tjänat in från ett försäkringsbolag till ett annat, eller till en annan förvaltningsform hos samma försäkringsbolag. Även dina framtida pensionspengar kommer att förmedlas till det försäkringsbolag du väljer att flytta till.

 

Checklista - tänk på det här

Kontakta det försäkringsbolag som du vill flytta ifrån och det försäkringsbolag som du vill flytta till och ta reda på följande:

 • Hur stort är ditt kapital?
 • Om du har pensionskapitalet i traditionell försäkring bör du ta reda på om försäkringsbolaget kommer att göra en marknadsvärdesjustering av pensionskapitalet innan flytt. Det kan innebära att du inte kan flytta hela pensionskapitalet.
 • Hur stor är flyttavgiften?
 • Övrigt, till exempel kostnader hos det nya försäkringsbolaget (fast avgift per år, kapitalavgift och kapitalförvaltningskostnad)

Läs också igenom de regler som gäller för att flytta pensionskapitalet i din tjänstepension: Fördjupad information om kapitalflytt (pdf)

 

Förutsättningar för att flytta ditt kapital

 • Hela kapitalet måste flyttas.
 • En pensionsförsäkring kan inte delas upp i flera olika försäkringar.
 • En pensionsförsäkring med återbetalningsskydd måste flyttas till en annan pensionsförsäkring som har återbetalningsskydd.
 • Under tiden flytten pågår kan du inte ändra ditt val av försäkringsbolag, återbetalningsskydd eller förmånstagarförordnande.
 • Du kan inte flytta pensionskapital som redan börjat utbetalas
 • En flytt av en traditionell försäkring ska senast vara klar efter två månader och resterande av innevarande månad.
 • En flytt av fondförsäkring ska senast vara klar två veckor från att försäkringsbolaget har fått din flyttblankett.

Frågor och svar

Hur gör jag för att flytta mitt pensionskapital?

För att flytta ditt pensionskapital använder du blanketten för kapitalflytt som du hittar när du loggar in. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på telefon 0771-650 111.

När du fyllt i blanketten skickas den till: Pensionsvalet Box 90209 120 23 Stockholm

Hur tar jag reda på var mina pensionspengar finns?

Kontakta Pensionsvalet på info@pensionsvalet eller via telefon 0771-650 111.

Hur vet jag hur mycket pengar jag har att flytta?

Kontakta det försäkringsbolag du vill flytta ditt kapital från.

Hur vet jag när mina pengar har blivit flyttade?

Du får en bekräftelse från det försäkringsbolag som du har valt att flytta till.

Hur ofta kan jag flytta mitt kapital?

Du kan flytta pensionskapitalet max en gång per år.

Kan jag göra ändringar i samband med flytt?

Nej, i samband med flytt kan du inte göra några ändringar (det vill säga inga ändringar av försäkringsbolag, återbetalningsskydd eller förmånstagarförordnande).

Kan jag ångra en flytt?

Ja. För att ångra en flytt kan du använda blanketten som du hittar när du loggar in. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på telefon 0771-650 111.

Min flytt avbröts, varför?

Om försäkringsbolaget av någon anledning nekar dig att flytta pensionskapitalet får du information om det från Pensionsvalet. Anledningen kan till exempel vara att det pensionskapital du vill flytta är lägre än vad det kostar att flytta kapitalet. Det kan också bero på att det pågår en utbetalning av pensionskapitalet.

Vart vänder jag mig med frågor om kapitalflytten?

Hittar du inte det du söker på Pensionsvalets webbplats är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0771-650 111.

Har du frågor till det försäkringsbolag du vill flytta till eller från så kontaktar du dem direkt.