Frågor och svar

Vad är Gamla PA-KFS?

Pensionsavtalet Gamla PA-KFS gäller för dig som är född 1953 och tidigare, samt du som sedan avtalet PA-KFS 09 (1/1-2009) har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det ingår flera förmåner i avtalet:

  • Ålderspension
  • Kompletterande ålderspension
  • Efterlevandepension till vuxen
  • Barnpension

Vad är Kompletterande ålderspension?

Den Kompletterande ålderspensionen är en av förmånerna i pensionsavtalet Gamla PA-KFS. Din arbetsgivare betalar varje månad pensionspengar/premier till den kompletterande ålderspensionen. Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna. Premien för din ålderspension är 1,5 procent av din månadslön.

Vad är Pensionsvalet?

Pensionsvalet sköter administrationen av ditt val av ålderspension. Det är till Pensionsvalet som du i första hand ska vända dig till när du har frågor som rör valet.

Hur ändrar jag mitt val?

Du kan när som helst ändra ditt val, logga in och ladda ner en blankett. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på 0771-650 111.

Tänk på att valet gäller det för de pensionspengar som du kommer att få i framtiden. Pengarna som du redan har tjänat in finns kvar i det försäkringsbolag där de tidigare placerats. Vill du ändra ditt val för redan inbetalade pensionspengar ska du beställa en flytt av ditt pensionskapital.

Hur lägger jag till återbetalningsskydd?

Om du väljer att ta bort återbetalningsskyddet och vill lägga till det senare måste du uppfylla vissa hälsokrav.

Om du gifter dig, blir registrerad partner, sambo eller får barn kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Vill du lägga till återbetalningsskydd kan du använda blanketten "Välj försäkringsbolag för din tjänstepension/ändra återbetalningsskydd" som du hittar när du loggar in. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på 0771-650 111.

Hur tar jag bort återbetalningsskydd?

Om du valt återbetalningsskydd på din ålderspensionsförsäkring men önskar ta bort det kan du använda blanketten "Välj försäkringsbolag för din tjänstepension/ändra återbetalningsskydd" som du hittar när du loggar in. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på 0771-650 111.

Hur utbetalas återbetalningsskyddet?

Skulle du avlida före ålderspensionen har börjat utbetalas, får förmånstagare värdet av dina sparade pensionspengar utbetalt till sig under 5 års tid. Avlider du efter att du har börjat få livsvarig ålderspension* betalas det återstående värdet ut under högst 20 år från dödsfallet. Om du avlider efter att du börjat få en temporär ålderspension* utbetalas det återstående värdet ut till förmånstagare under motsvarande period.

* Livsvarig = som varar livet ut
* Temporär = betalas under en begränsad period