AKAP-KR – nytt avtal för dig inom kommun och region

Från och med den 1 januari 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR, för den som arbetar inom kommun och region eller på ett företag som är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona.

Mer pengar till din tjänstepension

Varje år betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. AKAP-KR är i stort sett samma avtal som AKAP-KL men innebär också att mer pengar sätts av:

  • Beloppet som arbetsgivaren betalar in höjs från 4,5 procent till 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • För lön över 7,5 inkomstbasbelopp höjs beloppet från 30 till 31,5 procent.

Reglerna bestäms av arbetsgivare och fackförbund

Det är arbetsgivare och fackförbund som förhandlar fram de kollektivavtal som reglerar tjänstepensionen för anställda inom kommun och region.

Mer information om det nya avtalet hittar du på skr.se