Värdebesked för din tjänstepension

I dagarna får du ditt värdebesked med posten. Värdebeskedet visar hur mycket din arbetsgivare har betalat in till din tjänstepension och hur pensionskapitalet har utvecklats under året.

Pensionsvalet skickar ut värdebesked till dig som omfattas av något av avtalen nedan.

  • Gamla PA-KFS
  • PA-KFS09
  • GTP
  • KTP1
  • FUNK09

Frågor och svar om värdebeskedet

Varför har jag inte fått någon inbetald premie under 2020?

Det kan bero på att du inte längre omfattas av det pensionsavtal ditt värdebesked gäller.

Vad innebär inrapporterad lön?

Inrapporterad lön är den lön som din arbetsgivare har rapporterat in till Pensionsvalet under året. Om du har frågor om den inrapporterade lönen kontaktar du din arbetsgivare.

Om det inte står något om inrapporterad lön på ditt värdebesked kan det bero på att din nuvarande arbetsgivare omfattas av ett annat pensionsavtal. Kontakta din nuvarande arbetsgivare för att få veta vilket pensionsavtal de har.

Hur gör jag för att ta bort eller lägga till återbetalningsskydd, ändra förmånstagarförordnande eller flytta mitt pensionskapital?

Här på pensionsvalet.se kan du logga in och hämta blanketter som du fyller i och skickar till oss. För att lägga till eller välja bort återbetalningsskydd använder du dig av blanketten för omval.

Om du har frågor kring avgift och värdeutveckling kontaktar du det försäkringsbolag du har valt.