Val som påverkar din tjänstepension

Tjänstepensionen är viktig för din ekonomiska trygghet i framtiden. På pensionsvalet.se har du möjlighet att göra val som påverkar din tjänstepension. 

Tjänstepensionen kan stå för så mycket som 25-30 procent av din inkomst som pensionär. Du kan själv bestämma vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pensionspengar.

Här på pensionsvalet.se kan du:

Välja försäkringsbolag och förvaltningsform för din tjänstepension

  • Det finns två typer av förvaltningsformer: traditionell försäkring och fondförsäkring. Sätter du tryggheten främst är en traditionell försäkring alternativet för dig. Då får du ett garanterat pensionsbelopp. En fondförsäkring innebär en högre risk och inget garanterat pensionsbelopp, men du har samtidigt möjlighet till en högre pension.

Flytta dina pensionspengar

  • Om du skulle vilja flytta dina pensionspengar kan du göra en kapitalflytt. Då flyttar du de pensionspengar som du redan har tjänat in från ett försäkringsbolag till ett annat, eller till en annan förvaltningsform hos samma försäkringsbolag. 

Se din premieinformation

  • Varje år betalar din arbetsgivare in en del av din inkomst till din tjänstepension. Pensionsvalet för över pensionspengarna till det försäkringsbolag du har valt. Du får en fullständig information om inbetalda premier och dina tidigare val när du loggar in.

Vad händer om du inte gör något val?

Din arbetsgivare och facket har kommit överens om att om du inte väljer kommer dina pensionspengar att förvaltas i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Vad är Pensionsvalet?

Din arbetsgivare har utsett Pensionsvalet som valcentral för att ta hand om ditt pensionsval. Pensionsvalet är neutralt till de olika försäkringsbolagen och för över dina pensionspengar till det försäkringsbolag som du väljer.

Koll på din pension

På minpension.se får du en heltäckande bild av din framtida pension. Där finns all pension du får från olika håll samlat:

  • Allmän pension (som också finns i det orange kuvertet)
  • Tjänstepension (som du har fått från olika arbetsgivare)
  • Privat pensionssparande (om du har ett)