Så går valet till

Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om din tjänstepension och hur den ska förvaltas. Valet gör du enkelt i vår e-valstjänst.

 

Behöver du återbetalningsskydd?

När du gör ett pensionsval kan du välja om du vill ha återbetalningsskydd eller inte. Det här gäller: 

Du som är nyanställd och inte tidigare omfattas av GTP

Om du vill ordna ekonomiskt för din familj i händelse av ditt dödsfall ska du bocka i att du vill ha återbetalningsskydd när du gör ditt pensionsval. Återbetalningsskyddet innebär att värdet av dina ålderspensionspremier betalas ut till din familj (förmånstagare) om du avlider i förtid. Din pension blir något lägre om du väljer återbetalningsskydd.

Om du väljer återbetalningsskydd vid ditt första val hos Pensionsvalet behöver du inte fylla i någon hälsodeklaration. Vill du lägga till återbetalningsskydd vid en senare tidpunkt måste du fylla i en hälsodeklaration. Klarar du inte hälsoprövningen får du återbetalningsskydd endast på framtida ålderspensionspremier. Klarar du hälsoprövningen får du återbetalningsskydd för både tidigare inbetalade och framtida ålderspensionspremier.

Du som tidigare har gjort ett val hos Folksam

Har du innan 2011 haft ett återbetalningsskydd hos Folksam - kooperativa tjänstepensioner, KP, kan du välja att ta bort det. Om du väljer återbetalningsskydd utan att ha haft det hos KP och det inte har inträffat en familjehändelse (du har gift dig, blivit sambo eller har fått barn) måste du lämna en hälsodeklaration. Klarar du hälsoprövningen gäller återbetalningsskyddet för såväl tidigare inbetalade premier som framtida. Om du inte gör något val gäller tidigare val hos KP även för framtida pensionspremier.

 

Vill du ändra förmånstagare?

Förmånstagare till återbetalningsskyddet är i första hand make, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn.

Vill du ändra ordningsföljden eller fördelningen av hur pensionen ska betalas ut behöver du göra ett särskilt förmånstagarförordnande. Du har då möjlighet att välja bland följande personer:

  • Före detta make, registrerad partner och sambo
  • Barn/styvbarn/fosterbarn till nuvarande eller före detta make, registrerad partner eller sambo.

Ändra förmånstagarförordnande för GTP-Familjeskydd (pdf)
Ändra förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd (pdf)
Ändra förmånstagarförordnande för Avtalsgrupplivförsäkring, AGL (pdf)