Så går valet till

Du kan själv välja hur din tjänstepension ska förvaltas. Så här går det till:

 

1. Valblankett i brevlådan

Du får hem en valblankett från Pensionsvalet. Du har 30 dagar på dig att göra ditt val.

2. Välj försäkringsbolag och förvaltningsform

Du kan välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pensionspengar, och i vilken förvaltningsform de ska sparas. Det finns två typer av förvaltningsformer: traditionell försäkring och fondförsäkring. Sätter du tryggheten främst är en traditionell försäkring alternativet för dig. Då får du ett garanterat pensionsbelopp. En fondförsäkring innebär en högre risk och inget garanterat pensionsbelopp, men du har samtidigt möjlighet till en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget dina pensionspengar på ett så bra sätt som möjligt för att du ska få en hög avkastning. Normalt sett placeras pengarna i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur mycket avkastning du har fått samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

En traditionell försäkring garanterar dig ett visst belopp vilket gör att du vet hur stor din pension kommer att bli.

Läs mer om fondförsäkring

I en fondförsäkring garanteras du inte någon avkastning på dina pensionspengar. Fondförsäkringen innebär en högre risk, det vill säga värdet kan såväl stiga som sjunka, men ger också möjlighet till högre avkastning på dina pensionspengar, vilket kan ge dig en högre framtida pension.

Du väljer själv vilken eller vilka fonder du ska spara i. Kontakta det fondförsäkringsbolag som du är intresserad av för att få veta mer om deras respektive utbud.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur fonden eller fonderna har utvecklats samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

 

3. Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Du som är nyanställd och inte tidigare omfattas av GTP

Om du vill ordna ekonomiskt för din familj i händelse av ditt dödsfall ska du kryssa för val av återbetalningsskydd på blanketten. Återbetalningsskyddet innebär att värdet av dina ålderspensionspremier betalas ut till din familj (förmånstagare) om du avlider i förtid. Din pension blir något lägre om du väljer återbetalningsskydd.

Om du väljer återbetalningsskydd vid det första valet hos Pensionsvalet behöver du inte fylla i någon hälsodeklaration. Vill du lägga till återbetalningsskydd vid en senare tidpunkt måste du fylla i en hälsodeklaration. Klarar du inte hälsoprövningen får du återbetalningsskydd endast på framtida ålderspensionspremier. Klarar du hälsoprövningen får du återbetalningsskydd för både tidigare inbetalade och framtida
ålderspensionspremier.

Du som tidigare har gjort ett val hos Folksam

Har du innan 2011 haft ett återbetalningsskydd hos Folksam - kooperativa tjänstepensioner, KP, kan du välja att ta bort det. Om du väljer återbetalningsskydd utan att ha haft det hos KP och det inte har inträffat en familjehändelse (du har gift dig, blivit sambo eller har fått barn) måste du lämna en hälsodeklaration. Klarar du hälsoprövningen gäller återbetalningsskyddet för såväl tidigare inbetalade premier som framtida. Om du inte gör något val gäller tidigare val hos KP även för framtida pensionspremier.

 

 

5. Skriv under valblanketten och posta i bifogat svarskuvert

Du har 30 dagar på dig att göra ditt val.

 

Ändra förmånstagare

Förmånstagare till återbetalningsskyddet är i första hand make, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn.

Vill du ändra ordningsföljden eller fördelningen av hur pensionen ska betalas ut behöver du göra ett särskilt förmånstagarförordnande. Du har då möjlighet att välja bland följande personer:

  • Före detta make, registrerad partner och sambo
  • Barn/styvbarn/fosterbarn till nuvarande eller före detta make, registrerad partner eller sambo.

Blankett för att ändra förmånstagare finns på sidan Blanketter och broschyrer.