Valbara försäkringsbolag

Valbara försäkringsbolag inom GTP 

Traditionell försäkring
Försäkringsavgift
Kapitalförvaltningskostnad
Folksam Tjänstepension (förvalsbolag) 100 kr/år 0,05 %
KPA Pension 156 kr/år 0,05 %

 

Fondförsäkring
Försäkringsavgift
Fondförvaltningsavgift
Folksam LO Pension 50 kr/år 0,19 % - 0,35 %
(beroende på ålder)
Futur 0 kr/år 0,24 %
Swedbank 60 kr/år 0,50 %

 

Förklaring till avgifterna

Försäkringsavgift

Kallas även administrationsavgift. Avgiften dras från premien och/eller det pensionskapital du har tjänat in. Det ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av tjänstepensionen.

Kapitalförvaltningskostnad

Avgiften behövs för att täcka försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet och innebär att du får en lägre avkastning på ditt pensionskapital.

Fondförvaltningsavgift

Avgift som tas ut för att täcka kostnaderna för förvaltning av entrélösningen. Avgiften anges i procent av fondandelarnas värde. Entrélösning utgör en eller flera fonder i kombination där din tjänstepension blir placerad när du väljer fondförsäkring i ett speciellt försäkringsbolag, men ännu inte har gjort ett aktivt val av fond. Standardfond, inträdesfond, entréfond, ingångsfond och defaultfond är andra namn för entrélösning.