Valbara försäkringsbolag

Alla försäkringsbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att erbjuda pensionsförsäkring eller fondförsäkring har erbjudits att vara med i valet. Här ser du vilka försäkringsbolag som du kan välja bland. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring och endast välja ett alternativ.

Vill du läsa mer om försäkringsdistribution och förköpsinformation gör du det på respektive bolags webbplats.

 

Traditionell försäkring

Försäkringsbolaget avgör hur pengarna ska placeras och försäkringstagaren är garanterad en viss ränta.

Valbara försäkringsbolag
Avgift/år (SEK)
Rörlig avgift (%)
Avkastning de senaste 5 åren
Prognosränta
Traditionell försäkring
Alecta 65 0.18 6.77 2.25 Läs mer
AMF 65 0.18 5.67 2.00 Läs mer
KPA Pension 48 0.09 4.53 2.00 Läs mer
Skandia 65 0.19 7.52 2.30 Läs mer
Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2023 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL. 

 

Fondförsäkring

Pengarna investeras i fonder och värdet på försäkringen varierar med värdet på dessa fonder. Pengarna placeras först i ett färdigt paket, en så kallad entrélösning, fram till dess att försäkringstagaren själv bestämmer vilka specifika fonder som ska ingå i försäkringen.

 

Entrélösning

 

Fondutbud

Valbara försäkringsbolag
Avgift/år (sek)
Rörlig avgift (%)
Avkastning de senaste 5 åren
Prognosränta
Översikt
AMF 65 0.20 9.24 2.00  Se fondutbud
Folksam LO Pension 65 0.30 11.15 0.00   Se fondutbud
Futur 65 0.30 9.35 2.00 Se fondutbud
Handelsbanken 65 0.30 10.40  0.00   Se fondutbud
KPA Pension 65 0.30 10.32  2.00   Se fondutbud
Länsförsäkringar 65 0.30 8.50 0.00 Se fondutbud
Lärarfonder 65 0.30 8.82  0.00   Se fondutbud
Nordea 65 0.30 9.06  0.00   Se fondutbud
SEB 65 0.30 8.84  1.75   Se fondutbud
Swedbank 65 0.30 13.73  1.50   Se fondutbud
Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2023 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL.


Försäkringsbolagens avgifter i Valguiden (pdf)