KPA Pension

Traditionell försäkring

Ett alternativ med en garanterad del för dig som vill ha ett tryggt och bekvämt sparande där vi sköter allt. Ditt sparande placeras så att du ska få en så bra pension som möjligt till låga avgifter.

Solvenskvot: 21.5 (2021-11-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 0.25%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 23.1 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.1 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning traditionell försäkring

48 kr fast avgift per år

0.11% rörlig avgift per år

5.62% avkastning de senaste 5 åren

 

Fondförsäkring

KPA Pension förvaltar tjänstepensioner tryggt och etiskt åt drygt 2 miljoner kunder.

 

Före 50 års ålder placeras dina pengar i en aktiefond. Därefter placeras pengarna i en säkrare blandfond för att senare successivt överföras till traditionell försäkring med garanterat pensionsbelopp.

Livslängdsantagande man: 23.1 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.1 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning för entrélösningen i fondförsäkringen

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

11.16% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder 

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2021 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Etisk Aktiefond 65 0.30
Öhman Etisk Index Japan 65 0.35
Öhman Etisk Index Europa 65 0.35
Öhman Etisk Index USA A 65 0.35
Öhman Global Hållbar A 65 0.60
SPP Global Plus A SEK 65 0.35

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Räntefond Kort A 65 0.10

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Ethica Obligation A 65 0.15
SPP Grön Obligationsfond A 65 0.15

 

Nya marknads- och länder aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Etisk Index Pacific 65 0.35
Öhman Etisk Emerging Markets A 65 0.35

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Etisk Index Sverige A 65 0.35

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Etisk Blandfond 2 65 0.30