Handelsbanken

Handelsbanken har lång erfarenhet av sparande. Vi har ett tydligt fondutbud med historiskt bra avkastning. Vi erbjuder hög tillgänglighet via våra bankkontor och digitala kanaler.

Fondförsäkring

Dina pengar placeras i den av Handelsbankens Pensionsfonder som överensstämmer med din ålder. Risknivån i ditt pensionssparande anpassas då automatiskt efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Livslängdsantagande man: 22.5 år
Livslängdsantagande kvinna: 22.5 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

10.40% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2023 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL.  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Global Tema 65 0.50
Handelsbanken Japan Tema 65 0.50
Handelsbanken Amerika Tema 65 0.50
Handelsbanken Nordiska Småbolag 65 0.50
Handelsbanken Europa Index Criteria 65 0.20
Handelsbanken Europa Selektiv 65 0.50
Handelsbanken Norden Selektiv 65 0.50
Handelsbanken Global Index Criteria 65 0.40

  

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Kortränta SEK 65 0.15

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Långränta 65 0.25
Handelsbanken Företagsobligation 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Asien Tema 65 0.50
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema 65 0.65
Handelsbanken EMEA Tema 65 0.65
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 65 0.65
Handelsbanken Asien Småbolag 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Svenska Småbolag 65 0.50
Handelsbanken Sverige Index Criteria 65 0.40
Handelsbanken Sverige Selektiv 65 0.60

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Pension 50 65 0.30
Handelsbanken Pension 60 65 0.30
Handelsbanken Pension 70  65 0.30
Handelsbanken Pension 80  65 0.30
Handelsbanken Pension 90  65 0.30

 

Räntefonder utland
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Euro Obligation 65 0.30