Handelsbanken

Handelsbanken har lång erfarenhet av sparande. Vi har ett tydligt fondutbud med historiskt bra avkastning. Vi erbjuder hög tillgänglighet via våra bankkontor och digitala kanaler. 

Fondförsäkring

Dina pengar placeras i den av Handelsbankens Pensionsfonder som överensstämmer med din ålder. Risknivån i ditt pensionssparande anpassas då automatiskt efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Livslängdsantagande man: 22.5 år
Livslängdsantagande kvinna: 22.5 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

15.19% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2022 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL. 
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Global Tema (Criteria) 65 0.50
Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK) 65 0.50
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 65 0.50
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 65 0.50
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 65 0.20
Handelsbanken Europa Selektiv 65 0.50
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) 65 0.50
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) 65 0.40

  

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 65 0.15

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Långränta (A1 SEK) 65 0.25
Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK) 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) 65 0.50
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK) 65 0.65
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) 65 0.65
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) 65 0.65
Handelsbanken Kina Tema (A1 SEK) 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) 65 0.50
Handelsbanken Sverige Index Criteria 65 0.40

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Pension 50 (A13 SEK) 65 0.30
Handelsbanken Pension 60 (A13 SEK) 65 0.30
Handelsbanken Pension 70 A13 SEK 65 0.30
Handelsbanken Pension 80 A13 SEK 65 0.30
Handelsbanken Pension 90 A13 SEK 65 0.30

 

Räntefonder utland
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK) 65 0.30