Futur Pension

Danica Pension fått nya ägare och ett nytt namn. Från och med 2020 heter vi Futur Pension och ägs av Polaris och Acathia.

 

Fondförsäkring

Entrélösningen utgörs av en global aktieindexfond och global tillväxtmarknadsfond. För att anpassa risken till ålder ingår även möjlighet till riskreducering med hjälp av en likviditetsfond. 

Livslängdsantagande man: 23.3 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.3 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

11.16% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2021 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SPP Aktiefond Europa A SEK 65 0.20
SPP Aktiefond Japan A SEK 65 0.20
SPP Aktiefond USA A SEK 65 0.20
Franklin US Opportunities A(acc)USD 65 0.70
Öhman Global Hållbar A 65 0.75
SPP Global Solutions A SEK 65 0.75
Danske Invest Global Index SI 65 0.22
Danske Invest Horisont Aktie SI 65 0.75
Danske Invest SICAV Europe Class SI-SEK 65 0.70

 

Hedge- och absolutfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Norron Target R 65 0.50
Norron Select R 65 0.50

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI 65 0.09

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Carnegie Obligationsfond A 65 0.20

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Etisk Index Pacific 65 0.30
Franklin India A(acc)USD 65 0.80
SPP Emerging Markets SRI A SEK 65 0.40
Öhman Etisk Emerging Markets A 65 0.75
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD 65 0.90
Schroder ISF Latin American A Acc USD 65 0.72

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Etisk Index Sverige A 65 0.20
Cliens Sverige Fokus A 65 0.73
Danske Invest Sverige Beta SI 65 0.17
Cliens Småbolag A 65 0.66
Humle Småbolagsfond 65 0.74

 

Övriga fonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Proaktiv 75 PM - C 65 0.60

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Access Mix A 65 0.19
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SI 65 0.52
Danske Invest Horisont Balanserad SI 65 0.43
Danske Invest Horisont Försiktig SI 65 0.38
IKC Sverige Flexibel 65 0.38
IKC Global Flexibel 65 0.50

 

Räntefonder utland
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH 65 0.35