GTP (Fremia-LO)

Det här är KFO-LO:s avtalsförsäkringar.

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som parterna har kommit överens om i avtalet. Försäkringspremien, som betalas in av arbetsgivaren, beräknas på företagets totala lönesumma under året. För Gemensam tjänstepension, GTP, beräknas försäkringspremien på lönesumman per kalendermånad.

Enligt en garantiregel omfattas de anställda av avtalsförsäkringarna så fort kollektivavtalet har börjat gälla. Försäkringarna gäller alltså även om arbetsgivaren inte har tecknat försäkring hos försäkringsbolagen eller inte har betalt försäkringspremien.

 

I kollektivavtalet mellan Fremia och LO finns följande avtalsförsäkringar:

  • Tjänstepension: Gemensam tjänstepension, GTP
  • Sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL)
  • Arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Arbetslöshet: Omställningsavtalet KFO-LO
  • Föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg, FPT
  • Utlandstjänstgöring: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inkl. läkekostnadsförsäkring (LFU)

 

Omställningsstiftelsen CIKO

Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO (civilsamhället, ideella och kooperativa organisationer) är en omställningsorganisation som bildats av arbetsgivarföreningen Fremia (tidigare KFO) och arbetstagarorganisationen LO.

CIKO verkställer omställningsavtalet KFO-LO som gäller arbetare och vissa tjänstemän inom företag och organisationer inom kooperativ, ideell och civilsamhällets verksamheter. Det innefattar aktiebolag och ekonomiska föreningar. Verksamheter som omfattas är bland annat fastighet, petroleum, städ, restaurang, personlig assistans, vård och omsorg, detaljhandel, sociala företag, förskolor, transporter och logistik.

Premier till omställningsavtal KFO–LO faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen av avtalsförsäkring KFO–LO.

 

Deltidspensionspremier

Arbetsgivarföreningen Fremia och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS-facket), Fremia och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) respektive Fremia och Industrifacket Metall (IF Metall) har överenskommit om möjlighet för deltidspension. Den betalas som tillägg till den ordinarie premien till ålderspensionen (Gemensam tjänstepension, GTP) och betalas även för dig som är under 24 år.

 

Pensionsvalets uppgift

Pensionsvalet är valcentral för Gemensam tjänstepension, GTP, och administrerar kooperationens avtalsförsäkringar. Det innebär att Pensionsvalet tecknar avtal med försäkringsbolagen för arbetsgivarnas räkning. Pensionsvalet förmedlar de premier som arbetsgivare betalar in till försäkringsbolagen. Alla arbetsgivare med anställda som omfattas av Avtalsförsäkring KFO-LO måste teckna ett särskilt kundavtal med Pensionsvalet. Om ni saknar ett sådant avtal, kontakta Pensionsvalet på telefonnummer 08-459 92 00.

För den anställde fungerar Pensionsvalet som valcentral för den premiebestämda tjänstepensionen, samt för val av återbetalningsskydd och registrering av särskilda förmånstagarförordnande för återbetalningsskyddet och efterlevandepensionen. Anställda som har frågor kan kontakta Pensionsvalet på telefon 020-650 111.

 

Valmaterial till nyanställda 

Alla nyanställda som fyllt 24 år och som rapporterats in till Pensionsvalet kommer att få ett valmaterial (det vill säga valblankett, informationsbroschyr och svarskuvert) från Pensionsvalet.

 

Värdebesked till anställda

I mars-april varje år skickar Pensionsvalet ett värdebesked till den anställde med uppgift om kapitalvärdet av GTP-ålderspension. De värden som redovisas är föregående års ingångs- respektive utgångsvärde samt förändringar i försäkringen under året.

 

Fakturor för premien

Pensionsvalet fakturerar er som arbetsgivare varje månad och fakturan ska vara betald senast på förfallodagen. Om ni betalar fakturan efter förfallodagen förmedlar Pensionsvalet premierna månaden efter att fakturan har betalats. Fakturan omfattar premierna, arbetsgivarens administrationsavgift samt moms på såväl arbetsgivarens som den anställdes administrationsavgift.

 

Pensionsvalets administrationsavgift

Pensionsvalet tar ut en avgift för att administrera avtalsförsäkringarna. Den är för närvarande till 1,5% av förmedlad premie för GTP. Hela avgiften är momsbelagd och det är du som arbetsgivare som betalar momsen som debiteras på fakturan från Pensionsvalet. Avgiften dras från den anställdes premie för GTP innan den vidareförmedlas till valt/valda försäkringsbolag.

För att administrera deltidspensionspremier tar Pensionsvalet ut 1,6 % av den förmedlade deltidspensionspremien i avgift.

 

Avtalsområden för Fremia-LO:s avtalsförsäkringar

För att omfattas av Fremia-LO:s avtalsförsäkringar så ska den anställde omfattas av något av följande områden:

KFO-Byggnads Byggavtalet
KFO-Byggnads Teknikinstallationsavtalet
KFO-Byggnads Ventilation
KFO-Byggnads Värmeservice
KFO-Elektriker Installationsavtalet
KFO-Fastighets
KFO-GS Möbelavtal
KFO-GS Skogsavtalet
KFO-Handels Detaljhandel
KFO-Handels Lager
KFO-Handels Ombud
KFO-HRF Hotell och restauranganställda
KFO-HRF/Fastighets
KFO-IF Metall Allokemisk industri
KFO-IF Metall Motorbranschavtalet
KFO-IF Metall Teknikavtalet
KFO-Kommunal Arbetskooperativ
KFO-Kommunal Fastighets och boservice
KFO-Kommunal Friskolor, förskolor
KFO-Kommunal Hushållsnära tjänster
KFO-Kommunal Hälsa Vård o Omsorg (HVO)
KFO-Kommunal Personliga assistenter
KFO-Kommunal Ridhus
KFO-Kommunal Trädgårdsanläggning
KFO-Kommunal Turism och Fritid
KFO-Livs Livsavtalet
KFO-Musiker
KFO-Samhall
KFO-TF Biografavtalet
KFO-Transport Depåavtal
KFO-Transport Miljöarbete
Sv Närliv-Elektriker
Sv Närliv-HRF
Sv Närliv-IF Metall IKEM
Sv Närliv-IF Metall Teknikavtalet