PA-KFS 09 (Trafik)

Pensionsavtalet PA-KFS 09 för Trafikområdet gäller för anställda inom Trafikområdet som tidigare omfattats av PFA 98. Från och med 1 juli 2010 omfattas de anställda istället av pensionsavtalet PA-KFS 09 (T).

Pensionsvalet tar hand om den anställdes val, omval och flytt för ålderspensionen, tillägg och borttag av återbetalningsskydd samt registrering av särskilt förmånstagarförordnande för återbetalningsskyddet och efterlevandepensionen i PA-KFS 09 (T).

En anställd som har frågor, eller vill göra ändringar i valet kan kontakta Pensionsvalet genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på telefon 0771-650 111.

 

Det ingår flera förmåner i PA-KFS 09 (T):

 

Avtal om förmedlingstjänst

Parterna, det vill säga arbetsgivarorganisationen Sobona och de fackliga organisationerna, har beslutat att Pensionsvalet ska administrera den anställdes val för ålderspensionen.

Varje arbetsgivare ska teckna ett avtal med Pensionsvalet om förmedlingstjänst enligt PA-KFS 09 (T), och för att teckna avtal med Pensionsvalet måste ni vara medlem i Sobona. Genom medlemskapet omfattas er verksamhet av kollektivavtal som bland annat innehåller en pensions- och försäkringsplan för de anställda.

Saknar ni medlemskap, kontakta i första hand Sobona, därefter Pensionsvalet som i sin tur skickar ut avtalshandlingar för undertecknande. Vid frågor om avtalshandlingarna, kontakta Pensionsvalet på telefon 08-459 92 00.

 

Valmaterial till nyanställda

Alla nyanställda som omfattas av PA-KFS 09 (T) och som rapporterats in till Pensionsvalet kommer att få ett valmaterial (valblankett och svarskuvert) från Pensionsvalet.

 

Fakturor för premien

Pensionsvalet fakturerar er som arbetsgivare varje månad och fakturan ska vara betald senast på förfallodagen. Pensionsvalet förmedlar premierna först när fakturan är betald.

 

Pensionsvalets administrationsavgift

Pensionsvalet tar ut en administrationsavgift på 1,44 procent av premien för ålderspensionen, varav 0,14 procent faktureras arbetsgivaren och 1,3 procent räknas från den premie som vi förmedlar för den anställdes räkning.