Driftinformation

Just nu går det inte att att logga in och göra pensionsval i e-valstjänsten. Vi arbetar för att lösa problemet snarast.

Broschyrer och blanketter

Här kan du ladda ner blanketter och broschyrer. Visst material kräver att du loggar in på Extranätet. Inloggningen hittar du längst upp till höger på sidan.

 

AKAP-KL/KAP-KL/PFA

Broschyrer och blanketter för dessa avtalsområden finns i Nya KPA Direkt under Broschyrer och blanketter, kategori Pensionsvalet. 

 

KTP1

FAQ Folkrörelseavtalet m.fl.
Handledning för inrapportering Fremia-Handels, Fremia-FTF/Handels/Sacoförbund

Handledning för inrapportering AFO-Handels och ABF-Handels

Dödsfallsanmälan Grupplivförsäkring - Familjeskydd och återbetalningsskydd

Ansökan Premiebefrielseförsäkring för tid före 1 november 2013 
Anmälan utträde på grund av undantag från KTP-planen

Anmälan övergång till KTP 1

Sjukanmälan/Friskanmälan - KTP 1

Försäkringsvillkor TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kooperativt anställda

Försäkringsvillkor Premiebefrielseförsäkring och sjukpension

Valbroschyr AFO-Handels

Valbroschyr ABF-Handels

Valbroschyr Fremia-Handels

Valbroschyr Fremia-FTF/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området

 

GTP (KFO-LO)

Inrapporteringsguide för skola - GTP för alla
Inrapporteringsguide för skola - KTP2 och GTP
Försäkringsvillkor för avtalsförsäkringar inom kooperationen 2016
Handledning för inrapportering

Anmälan om premieinbetalning vid arbetslöshet
Anmälan AGL Fremia-LO
Dödsfallsanmälan: Avtalsgrupplivförsäkring, GTP-familjeskydd och återbetalningsskydd Valbroschyr
Underlag för beräkning av särskild löneskatt
Fremia-LO Pensions- och försäkringsavtal
Försäkringsvillkor för Avtalsförsäkring Fremia-LO - AFA
Försäkringsvillkor för Avtalsförsäkring Fremia-LO – Folksam

 

PA-KFS 09

Valbroschyr

 

Gamla PA-KFS 09

Valbroschyr