PA-KFS 09

I och med att avtalet AKAP-KR trädde i kraft 1 januari 2023 är det bara personer födda före 1958 och de som per den 31 december 2022 inte var arbetsföra som kvarstår i PA-KFS 09.

Pensionsvalet tar hand om den anställdes val, omval och flytt för ålderspensionen, tillägg och borttag av återbetalningsskydd samt registrering av särskilt förmånstagar-förordnande för återbetalningsskyddet och efterlevandepensionen i PA-KFS 09.

En anställd som har frågor, eller vill göra ändringar i valet kan kontakta oss via  info@pensionsvalet.se eller på telefon 0771-650 111.

 

Det ingår flera förmåner i PA-KFS 09:

  • Ålderspension som den anställde kan välja att placera i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Gör inte den anställde något val placeras pensionspengarna hos KPA Tjänstepensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.
  • Efterlevandeskydd med en obligatorisk efterlevandepension och ett valfritt återbetalningsskydd. Läs mer i produktbladet om efterlevandeskydd.

 

Administrera pensioner för PA-KFS 09

Pensionsvalet Extranät stängde i september. Här är den information som gick ut i samband med stängningen. Vill du hämta fakturaspecifikationer loggar du in till Nya KPA Direkt.