KTP 1

Du som arbetar som tjänsteman inom kooperationen eller folkrörelse har en tjänstepension som heter KTP 1.

När din arbetsgivare gör en pensionsinbetalning överför Pensionsvalet pengarna till det försäkringsbolag du har valt. Överföringen görs varje månad.

 

Det ingår flera förmåner i KTP 1:

  • Ålderspension
  • Efterlevandeskydd (återbetalningsskydd inom vissa kollektivavtalsområden och ett obligatoriskt familjeskydd)
  • Riskförsäkringar (sjukpension och premiebefrielseförsäkring)
  • Förmåner vid utlandstjänstgöring (inom vissa kollektivavtalsområden)

Dessutom omfattas du genom din anställning av andra försäkringar som till exempel Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Pensionsvalet sänder årligen ett värdebesked till dig med uppgift om dina förmåner enligt KTP 1. Värdebeskedet visar kapitalvärdet av KTP-ålderspension. De värden som redovisas är föregående års ingångs- respektive utgångsvärde samt förändringar i försäkringen under året.

 

Pensionsvalet administrerar KTP 1 för tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan:

Fremia och Handels

Gäller från och med 2011-01-01 för tjänstemän födda 1983 eller senare

 

Fremia och Forena/Handels och Akademikerförbunden inom Fremia-området

Gäller från och med 2011-07-01 för tjänstemän födda 1978-07-01 eller senare. Tjänsteman födda under perioden 1978-07-01 - 1983-06-30 kunde fram till och med den 30 september 2011 välja att avstå från avdelning 1 för att i stället omfattas av avdelning 2 (KTP 2).

Är du osäker på om du omfattas av KTP 1 eller vilket kollektivavtalsområde du tillhör, fråga din arbetsgivare eller din fackliga organisation.

Så mycket får du att placera i KTP-ålderspension

Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området

Din arbetsgivare betalar in premier till din tjänstepension från den månad du fyller 25 år. Premiens storlek framgår i tabellen nedan.

Lönedel
Premie
Upp till 7,5 inkomstbasbelopp  5,7 %
Över 7,5 inkomstbasbelopp  31,3 %


Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,50 procent för att administrera valet. Administrationsavgiften dras från din premie innan den förmedlas vidare till det försäkringsbolag du valt. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.