Valbara försäkringsbolag

Vill du spara i en traditionell pensionsförsäkring väljer du bland de försäkringsbolag som finns under rubriken Traditionell pensionsförsäkring. Om du vill spara i fonder, ska du välja bland försäkringsbolagen under rubriken Fondförsäkring.

Försäkringsbolag och förvaltningsform

Klicka på länkarna nedan för att läsa om de olika alternativen. Vill du ha mer information om de valbara försäkringsbolagen och deras produkter kontaktar du försäkringsbolaget direkt.

Vill du läsa mer om försäkringsdistribution gör du det på respektive bolags webbplats.

 

Valbara försäkringsbolag inom AFO/ABF-Handels

Traditionell försäkring

Försäkringsavgift

 Kapitalförvaltningskostnad

Folksam Liv 100 kr/år 0,06 %
     

Fondförsäkring

Försäkringsavgift

 Fondförvaltningsavgift

Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag 50 kr/år  0,19 % - 0,35 %
(beroende på ålder)
Futur Pension 0 kr/år  0,24 % 

 

Valbara försäkringsbolag inom KFO-Handels

Traditionell försäkring

Försäkringsavgift

 Kapitalförvaltningskostnad

Folksam Liv 0,21 % 0,06 %
KPA Pension 0,30 % 0,05 %
     

Fondförsäkring

Försäkringsavgift

 Fondförvaltningsavgift

Folksam Fondförsäkringsaktiebolag 85 kr/år  0,40 %
Futur Pension 0 kr/år  0,24 %
Swedbank 60 kr/år 0,50 %

 

Valbara försäkringsbolag inom KFO-Forena/Handels/Akademikerförbunden inom KFO-området

Traditionell försäkring

Försäkringsavgift

 Kapitalförvaltningskostnad

Folksam Liv 0,21 % 0,06 %
KPA Pension 0,30 % 0,05 %
     

Fondförsäkring

Försäkringsavgift

 Fondförvaltningsavgift

Folksam Fondförsäkringsaktiebolag 85 kr/år  0,40 %
Futur Pension 0 kr/år   0,24 %
Swedbank 60 kr/år 0,50 %