PA-KFS 09

Pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för dig som arbetar i ett kommunalt företag och är född 1954 och senare.

Är du osäker på vilket avtal du tillhör, tala med din arbetsgivare eller fackliga organisation.

 

Det ingår flera förmåner i PA-KFS 09:

  • Ålderspension
  • Efterlevandeskydd (med en obligatorisk efterlevandepension och ett valfritt återbetalningsskydd)

Från att du fyller 25 år betalar din arbetsgivare in premier till din ålderspension. Du kan själv välja vilket valbart försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna.

 

Pensionspremiens storlek

Premien för din ålderspension är 4,5 procent av din pensionsmedförande månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* delat på 12 månader. Har du högre lön än så är pensionspremien 30 procent på den överskjutande lönedelen. Pensionsvalet tar ut en administrationsavgift på 1,30 procent på premien för att administrera valet åt dig.

* Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

 

Övergångspremier för dig född 1954-1980

För dig som är född 1954-1980 och var med i övergången från Gamla PA-KFS till PA-KFS 09 betalar arbetsgivaren en högre pensionspremie. Beroende på när du är född är premien mellan 4,6 och 7,1 procent av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp delat med 12. På överskjutande lönedel är premien mellan 30 och 42,5 procent. Ju äldre du är desto högre är din premie inom intervallet, tabell finns i pensionsavtalet PA-KFS 09.

Arbetsgivaren ska betala den högre premien förutsatt att du:

  • sedan tiden för övergången vid årsskiftet 2008/2009 endast har haft arbetsgivare inom KFS kollektivavtalsområde
  • inte omfattats av en pensionsplan i ett annat kollektivavtalsområde.

Rätten till den högre premien gäller även om du återanställs inom KFS kollektivavtalsområde efter det att du under en period - utan egen inverkan - har tillhört ett annat kollektivavtalsområde. Detta gäller från och med 1 juli 2015. Observera att inga retroaktiva ändringar av övergångspremierna sker efter detta datum.

Den högre premien betalas längst fram till och med din 65-årsmånad. Vid fortsatt anställning därefter (längst fram till och med din 67-årsmånad) är premien på en ordinarie nivå, det vill säga 4,5 procent respektive 30 procent inom de olika löneintervallen.