PA-KFS 09

Du som jobbar inom kommun, region eller kommunalt bolag omfattas från och med 1 januari 2023 av pensionsavtalet AKAP-KR.

Om du inte var fullt arbetsför vid årsskiftet 2022/2023 går du över till AKAP-KR när din arbetsförmåga inte längre är nedsatt. Du som är född före 1958 fortsätter att omfattas av PA-KFS 09.

Tala med din arbetsgivare eller fackliga organisation om du är osäker på vilket avtal du tillhör.

 

Överföringar av pensionspengar inom PA-KFS 09

När din arbetsgivare gör en pensionsinbetalning överför Pensionsvalet pengarna till det försäkringsbolag du har valt. Överföringen görs varje månad.

 

Det ingår flera förmåner i PA-KFS 09:

Ålderspension

Från att du fyller 25 år betalar din arbetsgivare in en del av din lön till din ålderspension.

Arbetsgivaren betalar:

  • 4,5 procent av din månadslön upp till 47 625 kr/månad (2024)
  • 30 procent av den del av månadslönen som överstiger 47 625 kr/månad

Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna och om de ska placeras i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

Gör du inget eget val har du dina pensionspengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Pension till efterlevande

Om du skulle avlida betalar KPA Pension ut pension till din familj. Det ingår alltid en efterlevandepension i din tjänstepension.

Läs mer om efterlevandepension (pdf)

Du kan också välja att lägga till ett återbetalningsskydd till din tjänstepension.

 

Övergångspremier för dig som är född 1954-1980

Du som är född 1954-1980 och var med i övergången från Gamla PA-KFS till PA-KFS 09 har rätt till en särskild övergångspremie.

Så mycket betalar din arbetsgivare

Beroende på när du är född är premien mellan 4,6 och 7,1 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp delat med 12. På överskjutande lönedel är premien mellan 30 och 42,5 procent. Ju äldre du är, desto högre är din premie inom intervallet, tabell finns i pensionsavtalet PA-KFS 09.

Arbetsgivaren ska betala den högre premien förutsatt att du:

  • sedan tiden för övergången vid årsskiftet 2008/2009 endast har haft arbetsgivare inom KFS kollektivavtalsområde
  • inte omfattats av en pensionsplan i ett annat kollektivavtalsområde.

Rätten till den högre premien gäller även om du återanställs inom KFS kollektivavtalsområde efter det att du under en period - utan egen inverkan - har tillhört ett annat kollektivavtalsområde. Detta gäller från och med 1 juli 2015. Observera att inga retroaktiva ändringar av övergångspremierna sker efter detta datum.

Den högre premien betalas längst fram till och med din 65-årsmånad. Vid fortsatt anställning därefter (längst fram till och med din 67-årsmånad) är premien på en ordinarie nivå, det vill säga 4,5 procent respektive 30 procent inom de olika löneintervallen.