Frågor och svar

Vad är Pensionsvalet?

Pensionsvalet sköter administrationen av ditt val av ålderspension. Det är till Pensionsvalet som du i första hand ska vända dig till när du har frågor som rör valet.

Hur ändrar jag mitt val?

Du kan när som helst ändra ditt val. Använd blanketten som du beställer under rubriken "Blanketter och broschyrer" i vänstermenyn. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på 020-650 111.

Tänk på att valet gäller det för de pensionspengar som du kommer att få i framtiden. Pengarna som du redan har tjänat in finns kvar i det försäkringsbolag där de tidigare placerats. Vill du ändra ditt val för redan inbetalade pensionspengar ska du beställa en flytt av ditt pensionskapital.

Hur lägger jag till återbetalningsskydd?

Om du väljer att ta bort återbetalningsskyddet och vill lägga till det senare måste du uppfylla vissa hälsokrav.

Om du gifter dig, blir registrerad partner, sambo eller får barn kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Vill du lägga till återbetalningsskydd kan du använda blanketten "Välj försäkringsbolag för din tjänstepension/ändra återbetalningsskydd" som du hittar när du loggar in. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på 020-650 111.

Hur tar jag bort återbetalningsskydd?

Om du valt återbetalningsskydd på din ålderspensionsförsäkring men önskar ta bort det kan du använda blanketten "Välj försäkringsbolag för din tjänstepension/ändra återbetalningsskydd" när du loggar in. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på 020-650 111.

Hur utbetalas återbetalningsskyddet?

Skulle du avlida före ålderspensionen har börjat utbetalas, får förmånstagare värdet av dina sparade pensionspengar utbetalt till sig under 5 års tid. Avlider du efter att du har börjat få livsvarig ålderspension* betalas det återstående värdet ut under högst 20 år från dödsfallet. Om du avlider efter att du börjat få en temporär ålderspension* utbetalas det återstående värdet ut till förmånstagare under motsvarande period.

* Livsvarig = som varar livet ut
* Temporär = betalas under en begränsad period

Hur utbetalas efterlevandepensionen?

I pensionsavtalet PA-KFS 09 ingår det en obligatorisk efterlevandepension som under vissa villkor betalas ut till dina förmånstagare (din familj) om du avlider. Efterlevandepensionen betalas ut månadsvis under fem års tid med totalt ett prisbasbelopp per år.