Valbara försäkringsbolag

På valblanketten kan du göra ett eller två val av försäkringsbolag och du kan när som helst ändra ditt val. De valbara försäkringsbolagen är upphandlade av KFS och de fackliga organisationerna. Vill du veta mer om ett speciellt försäkringsbolag kontaktar du det försäkringsbolag som du är intresserad av.

Vill du läsa mer om försäkringsdistribution gör du det på respektive bolags webbplats.

Här finns en sammanställning av försäkringsbolagens avgifter

 

Valbara försäkringsbolag för traditionell försäkring
Alecta
KPA Pension
Skandia Liv
 
Valbara försäkringsbolag för fondförsäkring
Folksam 
Futur Pension
Länsförsäkringar
 

 

Du kan välja både traditionell försäkring och fondförsäkring enligt följande:

  • 100 procent i en traditionell försäkring
  • 100 procent i en fondförsäkring
  • 50 procent i en traditionell försäkring och 50 procent i en fondförsäkring
  • 50 procent i en fondförsäkring och 50 procent i en annan fondförsäkring
  • 50 procent i en traditionell försäkring och 50 procent i en annan traditionell försäkring