Så går valet till

Du kan själv välja hur din tjänstepension ska förvaltas. Så här går det till:

1. Du får en valblankett i brevlådan

Du får hem en valblankett från Pensionsvalet. Du har 30 dagar på dig att göra ditt val.

2. Välj försäkringsbolag och förvaltningsform

Du kan välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pensionspengar, och i vilken förvaltningsform de ska sparas. Det finns två typer av förvaltningsformer: traditionell försäkring och fondförsäkring. Sätter du tryggheten främst är en traditionell försäkring alternativet för dig. Då får du ett garanterat pensionsbelopp. En fondförsäkring innebär en högre risk och inget garanterat pensionsbelopp, men du har samtidigt möjlighet till en högre pension.


Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget dina pensionspengar på ett så bra sätt som möjligt för att du ska få en hög avkastning. Normalt sett placeras pengarna i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter.Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur mycket avkastning du har fått samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

En traditionell försäkring garanterar dig ett visst belopp vilket gör att du vet hur stor din pension kommer att bli.

Valbara försäkringsbolag


Fondförsäkring

I en fondförsäkring garanteras du inte någon avkastning på dina pensionspengar. Fondförsäkringen innebär en högre risk, det vill säga värdet kan såväl stiga som sjunka, men ger också möjlighet till högre avkastning på dina pensionspengar, vilket kan ge dig en högre framtida pension.

Du väljer själv vilken eller vilka fonder du ska spara i. Kontakta det fondförsäkringsbolag som du är intresserad av för att få veta mer om deras respektive utbud.

Hur stor din pension i slutändan blir beror främst på hur mycket din arbetsgivare har betalat in, hur fonden eller fonderna har utvecklats samt hur mycket försäkringsbolaget tar för att ta hand om din pension.

Valbara försäkringsbolag

3. Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina inbetalade pensionspengar utbetalas till din familj (förmånstagare) om du avlider i förtid. Det kostar inget extra men om du väljer återbetalningsskydd blir din egen ålderspension något lägre.


Regler för hälsoprövning vid återbetalningsskydd

Om du väljer återbetalningsskydd när du väljer för första gången görs det inte någon hälsoprövning. Vill du vid ett senare tillfälle ha återbetalningsskydd även för tidigare inbetalda pensionspengar måste du uppfylla vissa hälsokrav. Om du gifter dig, blir sambo eller får barn kan du dock inom 12 månader från en sådan händelse välja till återbetalningsskydd utan att det krävs någon hälsoprövning.


Förmånstagare

I första hand är make, registrerad partner, sambo förmånstagare, i andra hand barn. Du kan ändra ordningsföljden eller låta före detta make, registrerad partner, före detta sambo eller barn till någon av dessa personer vara förmånstagare.

Hämta blankett för att ändra förmånstagare (pdf)

Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på 0771-650 111. 

4. Skriv under valblanketten och posta i bifogat svarskuvert

Du har 30 dagar på dig att göra ditt val.

5. Dina pensionspengar förs över till det bolag du har valt

Detta sker sedan löpande varje månad.

 

Genom att inte välja har du också valt

Din arbetsgivare och facket har kommit överens om att om du inte väljer kommer dina pensionspengar att förvaltas i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.