Folksam-LO Fondförsäkring

Folksam-LO Fondförsäkring AB är ett delägt bolag där Folksam äger 51% och där LO tillsammans med förbunden äger 49%. Bolaget bildades 1998.

 

Fondförsäkring

I vår entrélösning anpassas ditt sparande utifrån din ålder. När du är ung läggs en större del i aktiefonder och när du närmar dig pensionsåldern placeras en allt större del i säkra räntepapper.

Livslängdsantagande: 21.8 år
Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

11.02% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2020 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Etisk Aktiefond 65 0.40
Öhman Etisk Index Japan 65 0.53
Öhman Etisk Index Europa 65 0.53
Öhman Etisk Index USA A 65 0.53
Danske Invest SRI Global SI 65 0.40

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Spiltan Räntefond Sverige 65 0.10

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Danske Invest Sverige Ränta SI 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Etisk Index Pacific 65 0.50
Öhman Etisk Emerging Markets A 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Etisk Index Sverige A 65 0.40

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Etisk Blandfond 2 65 0.40