Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en av Sveriges största pensionsförvaltare med ett brett fondutbud av hög kvalitet och hållbarhetsinriktning. Ägare är de 23 ömsesidiga länsförsäkringsbolagen som ägs av kunderna.

Läs mer på Länsförsäkringars hemsida

Fondförsäkring

Fonden är en global generationsfond som initialt har 100 % aktieandel. Nedtrappning av aktier påbörjas 15 år innan måldatum och när fonden är fullt nedtrappad är aktieandelen cirka 27 %.

Livslängdsantagande man: 20.9 år
Livslängdsantagande kvinna: 20.9 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

8.50% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2023 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL.  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Japan Index 65 0.20
Länsförsäkringar USA Index 65 0.20
Länsförsäkringar Europa Index 65 0.20
Länsförsäkringar Global Index 65 0.20
Länsförsäkringar Global Vision 65 0.50
Länsförsäkringar USA Aktiv 65 0.50
Länsförsäkringar Europa Aktiv 65 0.50

  

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Kort räntefond 65 0.15

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Lång räntefond 65 0.25
Länsförsäkringar Företagsobli Vision 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Schroder ISF China Opportunities 65 0.65
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 65 0.40
Länsförsäkringar Asienfond 65 0.65
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Sverige Index 65 0.20
Länsförsäkringar Sverige Vision 65 0.50
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision 65 0.50

 

Övriga fonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Fastighetsfond 65 0.60
DNB Teknologi 65 0.60

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Sparmål 2015 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2020 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2025 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2030 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2035 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2040 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2045 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2050 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2055 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2060 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2065 65 0.30