Alecta

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Det är vi specialister på. Vi ägs av våra drygt 2 miljoner kunder. Vårt enda uppdrag är att ge deras tjänstepensioner största möjliga värde.


Traditionell försäkring

Alecta Optimal Pension är ett enkelt och modernt pensionssparande. Vi har god avkastning och mycket låga avgifter. Produkten har ett avgiftstak och en garanti i botten.

Solvenskvot: 28.2 (2023-11-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 0%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 22 år
Livslängdsantagande kvinna: 22 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning

65 kr fast avgift per år

0.18% rörlig avgift per år

6.77% avkastning de senaste 5 åren