Swedbank

Swedbank Försäkring har en unik förankring över hela landet med Swedbanks och Sparbankernas bankkontor. Ambitionen är att vara bäst på service och att skapa försäkrad trygghet för våra kunder.

Läs mer på Swedbanks hemsida

Fondförsäkring

Entréfonden är speciellt framtagen för pensionssparande. Den anpassar automatiskt risknivån utifrån ålder, både inför och under pensionen. Enkel och trygg, inga fler val!

Livslängdsantagande man: 22.4 år
Livslängdsantagande kvinna: 22.4 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0,30% rörlig avgift per år

13.73% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2023 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL.  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Japanfond 65 0.75
Swedbank Robur USA 65 0.75
Swedbank Robur Aktiefond Pension 65 0.42
Swedbank Robur Access Europa 65 0.20
Swedbank Robur Access USA 65 0.20
Swedbank Robur Global Impact 65 0.50
Swedbank Robur Globalfond 65 0.35
Swedbank Robur Access Global 65 0.20
Swedbank Robur Access Edge Japan 65 0.20
Swedbank Robur Europafond 65 0.50
Swedbank Robur Transition Global 65 0.70

 

Hedge- och absolutfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Norron Target 65 0.50

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Räntefond Kort 65 0.10

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Obligation 65 0.25
Swedbank Robur Realränta 65 0.20
Swedbank Robur Corp Bond Europe 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Global Emerging Markets 65 0.85
Swedbank Robur Access Asien 65 0.20
Swedbank Robur Access Edge Emerging Mkt 65 0.45

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 65 0.90
Swedbank Robur Access Sverige 65 0.20
Cliens Sverige 65 0.55
Swedbank Robur-Sverige 65 0.35

 

Övriga fonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Fastighet 65 0.50
Swedbank Robur Technology 65 0.70

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige 65 0.20
Swedbank Robur Mixfond Pension 65 0.42
Swedbank Robur Transfer 60 65 0.40
Swedbank Robur Transfer 70 65 0.40
Swedbank Robur Transfer 80 65 0.40
Swedbank Robur Bas 75 65 0.48
Swedbank Robur Bas 25 65 0.48
Swedbank Robur Transfer 90 65 0.40

 

Räntefonder utland
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Corp Bond Europe HY A 65 0.35