Skandia

Skandia är ett kundägt pensionsbolag. Vi ägs av våra 1,5 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i Skandias livbolag.


Traditionell försäkring

Med Skandia Liv får du ett sparande med garanti i traditionell förvaltning. Det är vår allra mest bekväma sparform, vi sköter allt och du får ett långsiktigt sparande som du kan vara trygg med.

Solvenskvot: 2.03 (2023-12-15)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 1.25%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 24 år
Livslängdsantagande kvinna: 24 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning

65 kr fast avgift per år

0.19% rörlig avgift per år

7.52% avkastning de senaste 5 åren