Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en av Sveriges största pensionsförvaltare och har ett brett utbud av fonder med hög kvalitet.

> Läs mer på Länsförsäkringars hemsida

 

Fondförsäkring

Fonden är en generationsfond som placerar i aktier över hela världen. När tio år återstår till pension minskas aktieandelen successivt och vid pension är hälften placerat i räntebärande värdepapper.

Livslängdsantagande: 20.9 år
Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

10.59% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2020 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Japan Indexnära 65 0.20
Länsförsäkringar USA Indexnära 65 0.20
Länsförsäkringar Europa Indexnära 65 0.20
Länsförsäkringar Global Indexnära 65 0.20
Länsförsäkringar Global Hållbar B 65 0.50
Länsförsäkringar USA Aktiv B 65 0.50
Länsförsäkringar Europa Aktiv B 65 0.50

  

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Kort räntefond 65 0.15

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Lång räntefond A 65 0.25
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Schroder ISF China Opps A Acc USD 65 0.65
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A 65 0.40
Länsförsäkringar Asienfond B 65 0.65
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 65 0.20
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 65 0.50
Länsförsäkringar Småbolag Sverige B 65 0.50

 

Övriga fonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 65 0.60
DNB Teknologi 65 0.60

 

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Sparmål 2015 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2020 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2025 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2030 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2035 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2040 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2045 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2050 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2055 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2060 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2065 65 0.30