Lärarfonder

Folksam Fondförsäkringsaktiebolag erbjuder Lärarförbundens medlemmar ett specialanpassat fondutbud för pensionssparande. Fonderna ska erbjuda utmärkt förvaltning och låga avgifter.

 

Fondförsäkring

Dina pengar placeras i en fond som utgår från din ålder. Du kan ändra och omplacera dina fonder när du vill. Bytet gör du enklast på folksam.se och vår internettjänst Mina sidor.

Livslängdsantagande: 22.8 år
Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

11.04% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2020 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Hållbarhetsfond Global 65 0.90
Lärarfond 21-44 år 65 0.30
KPA Etisk Aktiefond 65 0.40
Öhman Etisk Index Japan 65 0.40
Öhman Etisk Index Europa 65 0.40
Öhman Etisk Index USA A 65 0.40
Danske Invest SRI Global SI 65 0.40

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI 65 0.10

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Danske Invest Sverige Ränta SI 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Etisk Index Pacific 65 0.60
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK 65 0.70

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Småbolagsfond A 65 0.60
Öhman Etisk Index Sverige A 65 0.40

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SPP Generation 50-tal 65 0.40
SPP Generation 60-tal 65 0.40
Lärarfond 45-58 år 65 0.30
Lärarfond 59+ 65 0.30
KPA Etisk Blandfond 2 65 0.40
SPP Generation 70-tal 65 0.40
SPP Generation 80-tal 65 0.40