SEB

SEBs fondförsäkringsbolag är Sveriges ledande och har 1,2 miljoner kunder och ett heltäckande pensionserbjudande.

 

Fondförsäkring

SEB KAP-KL Pension är en fondportfölj som består av utvalda fonder. Portföljen innehåller 100% aktiefonder tom 60 års ålder, då risknivån minskas successivt genom omplacering till räntefond.

Livslängdsantagande: 23.5 år
Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

11.52% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2020 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Hållbarhetsfond Europa C (EUR) 65 0.70
JPM Global Focus A (acc) EUR 65 0.70
SEB Hållbar Europa Indexnära C EUR - Lux 65 0.25
SEB Ethical Global Index C USD 65 0.20
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 65 0.70
SEB US Index C 65 0.25

 

Hedge- och absolutfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Asset Selection C H-SEK 65 0.50

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Korträntefond SEK 65 0.15

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Flexible Bond C 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Emerging Marketsfond 65 0.65
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD 65 0.65
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR 65 0.65
JPM China A (acc) USD 65 0.65
SEB Russia C EUR 65 0.65
Eaton Vance Intl(IRL) Pr EM A Acc USD 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Sverigefond Småbolag C/R 65 0.65
SEB Sverige Expanderad 65 0.55
SEB Hållbar Sverige Indexnära 65 0.25

 

Övriga fonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 65 0.60
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR 65 0.60

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Pension IC SEK 65 0.40
SEB Pension Fund Plus C SEK 65 0.40
SEB Pension Fund Extra Class C SEK 65 0.40

 

Räntefonder utland
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Sustainable High Yield A H-SEK 65 0.40
SEB Dynamic Bond C SEK 65 0.30
SEB Corporate Bond SEK C 65 0.35
SEB FRN Fond Hållbar A Icke utd SEK 65 0.35