Futur Pension

Danica Pension fått nya ägare och ett nytt namn. Från och med 2020 heter vi Futur Pension och ägs av Polaris och Acathia. 

 

Fondförsäkring

Entrélösningen utgörs av en global aktieindexfond och global tillväxtmarknadsfond. För att anpassa risken till ålder ingår även möjlighet till riskreducering med hjälp av en likviditetsfond. 

Livslängdsantagande man: 23.3 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.3 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

13.61% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2022 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL. 
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Lärarfond 21-44 år 65 0.50
Storebrand Europa A SEK 65 0.20
Storebrand Japan A SEK 65 0.20
Storebrand USA A SEK 65 0.20
Franklin US Opportunities A(acc)USD 65 0.70
Öhman Global A 65 0.75
Storebrand Global Solutions A SEK 65 0.75
Danske Invest Global Index SI 65 0.22
Danske Invest Horisont Aktie SI 65 0.75
Danske Invest Global Index Restricted SI 65 0.40
Danske Invest SICAV Europe SI SEK 65 0.70
Global Sustainable Leaders 65 0.50

 

Hedge- och absolutfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Norron Target R 65 0.50
Norron Select R 65 0.50

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI 65 0.09

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Carnegie Obligationsfond A 65 0.20

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Marknad Pacific A 65 0.30
Franklin India A(acc)USD 65 0.80
Storebrand Emerging Markets A SEK 65 0.40
Öhman Emerging Markets A 65 0.75
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD 65 0.90
Schroder ISF Latin American A Acc USD 65 0.72

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Etisk Index Sverige A 65 0.20
Swedish Sustainable Leaders A 65 0.50
Cliens Sverige Fokus A 65 0.73
Danske Invest Sverige Beta SI 65 0.17
Cliens Småbolag A 65 0.66
Humle Småbolagsfond A 65 0.74

 

Övriga fonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Proaktiv 75 PM - C 65 0.60

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Access Mix A 65 0.19
Lärarfond 45-58 år 65 0.40
Lärarfond 59+ 65 0.40
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SI 65 0.52
Danske Invest Horisont Balanserad SI 65 0.43
Danske Invest Horisont Försiktig SI 65 0.38
IKC Sverige Flexibel 65 0.38
IKC Global Flexibel 65 0.50

 

Räntefonder utland
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH 65 0.35